Nasreddin Hoca'nın Çin'deki benzerinin adı...

Avanti,
(Avanti/Efendi)
Afanti,
Afandi, 
Nasreddin Hoca'nın Çin'deki benzerinin adı.

Nasrettin Hoca için diğer ülke halkları tarafından verilen isimler;
Aslani (Gasdani) Hoca; Kıbrıs Rumları
Cuha, Coha; Araplar, Ermeniler
Melaye Meşhur; Kürtler
Efendi; Tacikler

Molla Nasreddin; Pakistanlılar ve Ruslar 
Molla Nesart; Çeçenler
Molla Nesreddin; Ermeniler, Farslar, Gilekler, Gürcüler, Mazeniler
Nasra Hoca; Ermeniler
Nasrudin; Boşnaklar, Hersekliler
Nasradin; Sırplar
Sırpların Nasreddin Hoca'sının adı Ero'dur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ