Hıristiyan inancında kıyamete verilen ad ...

Apokalips,

Yunanca apokalypsis.
Fransızca, apocalypse, kıyamet.
İngilizce, apocalypse, kıyamet.
Hıristiyan inancında kıyamete verilen ad.
Gizli bir şeyi ortaya çıkarma, faş etme, revelation,
Antik dinde tanrının kendini insanlara göstermesi,
Hıristiyanlıkta kıyamet gününe dair alametler
Apokalips kelimesi Fransızca ve İngilizce apocalypse kıyamet sözcüğünden alıntıdır. 
Türkçe'de de kıyamet anlamına gelir. 

Apokalips, Vahiy adıyla da bilinen, Yuhanna tarafından Anadolu kıyılarına yakın Patmos adasında yazılan, insanlığın geleceğinden sembolik anlatımlarla söz eden metindir. Grekçede vahiy, ifşa olunma anlamına gelen bu sözcük (apocalypse), Fransızcada vahiy ve kıyamet anlamlarında kullanılır. Hristiyanlıkta Kıyamet alametleri; yedi yıldız, iki ağzı keskin kılıç, gökte bir kapının açılması, yeşim taşı, gökkuşağı, 24 ihtiyar, 6 kanatlı arslan ve kartal, 7 mühürle mühürlenmiş kitap, yay, terazi, Doğu'dan bir meleğin çıkması, meleklerce 7 borunun öttürülmesi, Mahşerin Dört Atlısı gibi rivayetler vardır. Yeni Ahit'teki Apokalips bölümünde anlatılanlara göre, kıyamet felaketlerini getirecek olan yedi mührün açılması ile birlikte ortaya çıkacaklardır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ