Editörün yorumunu içeren başyazı, baş makale ...

Editoryal.
İng. Editorial,
Editörün yorumunu içeren başyazı.
Gazete vb'nin müdürüne ait veya böyle bir kimsenin üslubuna göre.
Başmakale, başyazı
Baş makale, Baş yazı.
Yazı işleri ile ilgili.
Editör ile ilgili.
Editörden.
Yayıncıya ait.

Editör,
Yayımcı.
Fransızca Editeur
Yazıları yeniden düzenleyerek yayıma hazırlayan kimse.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ