Çatı, tavan...

Sakaf,
Arapça sakf.
Eski dilde sakaf.
Asumane,
Arastah, Arasdah.
Arista, Aristak.
Astar,Asdar, 
Balahane,
Bestek,
Direni,
Ustun,
Çatı, dam.
Çatı, tavan.
Bir binayı dış etkilerden korumak, yağmur sularının dışarıya akmasını sağlamak için en üst kısmına meyilli olarak yapılan ve üzeri kiremit, saç, eternit, tahta vb. maddelerle örtülen ahşap, demir veya betonarme iskelet, dam.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ