Yünden dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş...

Aba,
Arapça, aba, ( ﻋﺒﺎﺀ– ﻋﺒﺎ)
Yünden dokunmuş, çok sağlam, eskiden daha ziyade küçük esnafın ve fakir kimselerin giydikleri potur, hırka, cepken, palto, terlik vb. şeyler yapılan, çoğunlukla deve tüyü renginde bir çeşit kaba kumaş, kaba çuha.
Yünden dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş.
Yünden yapılan kolsuz, yakası açık, uzun giysi.
Yünden yapılan bir çeşit kaba ve kalın kumaş.

Aba güreşinde giyilen ve dizlere değin uzanan özel güreş giysisi.
Çoban, deveci ve göçebelerin giydiği uzun, yakasız üstlük, kepenek.
Derviş hırkası.
Kaba kumaş,
Çoban kepeneği. 
Kışlık pantolon. 

Kepenek
Kıllık,
Palto, 
Eski Türkçe apa.
Aba, kaba kumaş ve bu kumaştan yapılan hırka veya cüppe.
Bu kumaştan yapılan ve dervişlerce giyilen hırka.
Aba denen kumaşı yapan, bu kumaştan giyecek şeyler diken veya bunları satan esnafa, abacı denir.

Aba kelimesinin yörelere göre diğer anlamları şöyledir;
Beyaz yünden dokunan bir çeşit kilim.
Atkısı yün, çözgüsü kıl olan kilim. 
Abla, 
Abıla,
Aba, yenge, teyze, hala, büyük kız kardeş, abla. 
Şaşma ve korku ünlemi. 
Ana, Nine, anneanne. 
Üvey anne, analık. 
Halk dilinde Abla, Anne.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ