Makam ...

Mansıp,
Makam.
Yüksek mevki.
Arapça, mansıp, mansıb, (ﻣﻨﺼﺐ) 
Cah,
Manşib,
Devlet hizmetinde büyük memurluk, erişilmek istenen yüksek mevki, makam.
Devlet kademesinde yüksek mevki, yüksek ve önemli memuriyet, mansıp, cah.
Devlet kademesinde yüksek ve önemli memuriyet, mevki, kat.

Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ