Satıcının sattığı malın bedelinden yaptığı indirme, tenzilat...

İskonto,
İtalyanca sconto.
Fransızca: escompte
İngilizce, discount
Tarh-ı tenasübi,
Kırdırma.
İndirim.
İndirim, tenzilat.
Fiyatta yapılan değer düşürümü.

Senedin saymaca değeri üzerinden yapılan indirim.
Süresi dolmamış bir senedin, faiz ve komisyonu düşürülerek karşılığından eksiğine alınması, kırdırma.
Satıcının sattığı malın bedelinden yaptığı indirme, tenzilat.
Süresi dolmamış bir senedin, faiz ve komisyonu düşürülerek karşılığından eksiğine alınması.
Vadesi gelmemiş bir senedin faiz ve komisyonu düşürülerek değerinden eksiğine alınması, kırma.
Böyle bir senedin karşılığından düşülen miktar, kırdırma payı.

Söz için bir bölümünü söylenmemiş sayma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ