Metal sarnıç ...

Tank,
İng. tank,
Metal sarnıç.
Arapça ṣahric, sihric.
Rezervuar, su deposu, mahzen, tank, depo, tüp, hazne, sarnıç.
Yağmur sularının biriktirildiği üstü kapalı yapı.
Denizcilik Gemilerde bulunan sacdan yapılmış tatlı su deposu.
Demirden yapılmış sarnıç .

Tank'ın başka bir anlamı;
Bir top ve silahlarla donatılmış, tekerlekleri paletli, tamamen zırhlı, motorlu savaş aracı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ