İşe yaramaz, yıpranmış, bozulmuş eşya ...

Kurada,
Arapça kurada,
Halk dilinde, İşe yaramaz, yıpranmış, eskimiş, bozulmuş (eşya).  
Halk ağzında Gelişmemiş, cılız.
İşe yaramaz, yıpranmış, bozulmuş eşya.
Yıpranmış, eskimiş, işe yaramaz, eski püskü. 
Sıska, gelişmemiş, cılız
Gelişmemiş, zayıf, cılız (insan ve hayvan).
Dayanıksız, güçsüz (kimse).
Battal,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ