Medrese öğrencisi. ..

Molla,
Softa,
Sofu,
Suhte,
Talebe,
Medreseli,
Medrese öğrencisi.
Medrese, Müslüman ülkelerde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır. Medrese kelimesi Arapça ders (درس) kökünden gelir.
Medreselerde ders verenlere Müderris, onların yardımcılarına Muid, okuyanlara Danışmend, Softa veya Talebe adı verilir.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ