Hindistan'da yaşayan ve ölülerini yemeleriyle tanınan bir topluluk. ..

Aghoriler,
Hindistan'ın Varanasi şehrinde yaşayan Aghori Babalar ölüleri yemeleriyle ünlü.
Çok gizlice yaşayan, ibadetlerini sürdüren Aghoriler'in sayıları zamanla azalmıştır. Onlar hakkında pek fazla resim, bilgi, kayıt mevcut degil. Genellikle ölülerin yakıldıgı yerlerde (Varanasi) yaşayan Aghori'ler inançlarına göre ölülerin külleriyle bedenlerini boyuyor. 

Aghori 'ler insanın en büyük korkusunun kendi ölümleri olduğuna inanırlar. Aydınlanmanın önünde bir engel olarak görülen bu inanç yüzünden; ölümle yüzleşmenin yolunu ölüleri yemek olarak görürler. Bu kültüre göre din adamları, çocuklar, evlenmemiş veya hamile kadınlar yakılamazlar, bunun yerine öldükten sonra nehire bırakırlar. Aghoriler de onları nehirden alır ve yerler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ