Boş yere harcama, israf...

Seref,
Telef,
Arapça, seref, (ﺍﺳﺮﺍﻒ) 
Arapça haddi aşmak, israf.
İsraf,  
Gereksiz yere harcama, boşuna sarfetme, lüzumundan fazla harcama, savurganlık.
Gereksiz yere para, zaman, emek vb. harcama, savurganlık. 
Gereksiz yere harcama.
Yıpratma,
Savurganlık,
Sırap,
Sarıf,
Boş yere harcama, israf.
Boş yere harcama, yıpratma.
Lüzumsuz yere harcamak.
Malı ve parayı lüzumsuz yere sarf etmek. 
İhtiyacından fazla istihlak etmek ve harcamak.
En lüzumlu asli vazifeleri bırakıp en lüzumsuz veya zararlı şeylerle meşgul olarak ömrünü veya gençliğini boş yere harcamak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ