Bir şeyin varlığını ortadan kaldırma...

İlga,
Bir şeyin varlığını ortadan kaldırma.
Eski dilde, ilga.
Arapça ilga, (ﺍﻟﻐﺎﺀ) 
Arapça lagv, hükmü kalmamak anlamında kullanılmıştır. Lagv'dan türetilmiştir. 
Ortadan kaldırma, hükümsüz bırakma, lağv ve feshetme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ