“Yüzsüzler, alçaklar, kalleşler” anlamında eski sözcük...

Hazele,
Arapça, hazele (ﺧﺬﻟﻪ) 
Arapça,  ḫaẕil sözcüğünden türetilmiş. 
Hazele, savaştan kaçanlar anlamındadır. 
Kalleş, bayağı, alçak kimseler, reziller, namertler.
“Yüzsüzler, alçaklar, kalleşler” anlamında eski sözcük.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ