Tehlike işareti ...

Alarm,
Fr. alarme,
İtal. alle arme,
Silah başına,
Tehlike işareti,
Tehlike işareti (⚠)

Bir tehlike anında herkesi haberdar etmek için zil, siren gibi araçlarla verilen uyarma işareti.
Düdük, çan vb. işaretlerle haber verilen tehlikeli durum.
Ordu ve zabıta kuvvetleri için, Silah başına, emri.
Bir tehlikeyi önceden gösteren belirti, işaret, alamet.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ