Şişe sarılarak kor ateşte kızartılan, kuzu bağırsağından yiyecek. ..

Kokoreç,
Yunanca, kokoretsi.
Rumca, kokoreçi.
Soğan suyu, tuz, kekik ve karabiberle ovulmuş kuzu veya koyun bağırsağının şişe sarılarak kızartılması suretiyle yapılan yemek. Anadolu ve Balkanlarda, koyunun ince bağırsağından ve mumbardan yapılan, şişe sarılarak kor ateşte kızartılan bir çeşit yemek.

Şişe sarılarak kor ateşte kızartılan, kuzu bağırsağından yiyecek. 
Şişe sarılarak korda kızartılan, kekikli kuzu bağırsağı.
Kokoreç kelimesi, Arnavutçadan alınmıştır (Andriotis). 
Türkçeden Bulgarcaya da geçmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ