Saygınlık...

İtibar, 
Prestij,
Saygınlık, 
Şeref, haysiyet,
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, itibar, prestij.

Arapça itibar, (ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ) 
Arapça ölçmek, tartmak anlamındaki abr ve geçmek anlamındaki ubur kelimelerinden türetilmiştir. 
Saygı görme, saygı gösterme, değer verme, kendine değer verilme.
Önem verme, önem verilme, dikkate alma, dikkate alınma
Hatırı sayılır olma durumu, şeref, haysiyet,
Ticari hayatta güvenilir olma durumu, güven kazanmış olma, kredi.
Bir şeyin gerçek olmayan, öyle farzedilen değeri. 
İbret alma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ