Sacda pişirilen bir tür yufka ekmeği...

Fetir,
Fetil, 
Fedil.
Saçta pişirilen mayasız yufka ekmeği.
Çankırı, Samsun yöresinde fetir adı verilir.
Urfa yöresinde, iyi pişmemiş, hamur kalmış ekmek için Fetir denir.
Hamur ve yağla yapılan bir çeşit kurabiye.
Yufka.
Fetir, halk dilinde mayasız ekmek. Bazı yörelerde, fetil, fedil olarak da geçer.

Gilik,
Sacda pişirilen bir tür küçük ekmek.
Billi, 
Çocuklar için sacda pişirilen bir tür küçük ekmek.
Küçük saç ekmeği (Mut, İçel yöresinde).
Sacda pişirilen bir tür küçük ekmek.

Bilik, 
Billik,
Malatya yöresinde sahurda ve kahvaltıda pişirilen küçük ekmek.

Şepit, 
(Hamurdan çok ince açılarak sacda pişirilen bir tür yufka.

Pazı,
Leb,
Bazlama,
Pazlama,
Sacda pişirilen bir tür yufka ekmeği.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ