Kişinin Tanrısal alemin bütün sırlarını edinebileceğini savunan görüş ...

İrfaniye,
Arapça bir kelimedir. 
İrfaniye, (ﻋﺮﻓﺎﻧﻴّﻪ).
Gnostisizm.
Kişinin Tanrısal alemin bütün sırlarını edinebileceğini savunan görüş.
Kişilerin ilahi alemin sırları hakkında tam bilgiye sahip olabileceklerini savunan görüş.
Eflatun ve Yeni Eflatuncular’ın takipçisi durumunda olan felsefe mektebi, gnostisizm.
Arapça irfanі, bilgi, bilmeyle ilgili anlamdadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ