Güzelin ve güzel sanatların doğasını inceleyen felsefe dalı...

Estetik,

Fransızca esthetique,
İngilizce: esthetics, 
Almanca: Aesthetik, 
Yunanca: aisthasis, 
Latin: estetica 
Güzel duygusu. 
Bediiyat.
Arapça, bediiyat (ﺑﺪﻳﻌﻴّﺎﺕ)


Arapça bedіі, bedіiyye, güzel şeylerle ilgili anlamındadır.
Konusu güzel ve güzellik olan ilim, estetik.
Güzelin ve güzel sanatların doğasını inceleyen felsefe dalı.
Güzelliği ve güzelliğin insan üzerindeki etkilerini konu olarak alan felsefe kolu, bediiyat. 
Güzellik duygusuyle ilgili, insanda güzellik duygusu uyandıran, bedii.

Estetik, sanat felsefesi ya da güzellik felsefesidir. Dolayısıyla estetiğin en temel kavram, güzelliktir. Güzellik, çağdan çağa, toplumdan topluma ve insandan insana, hattâ insanın yaşına, mesleğine, içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik duruma göre değişen bir değerdir. Zaten insan gerçek bir dünyada kendi koyduğu, yaygın kabul gören değerleriyle yaşar.
Estetiğin temel kavramı güzelliktir ve amaca bağlı olmayıp duyusal faaliyetlerimizin güzelle ilgili kısmını inceleyen sanat veya güzellik felsefesine estetik denir.

Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duyu, bedii, bediiyat.
Felsefe Güzelliği ve güzelliğin insan belleğindeki ve duygularındaki etkilerini konu olarak ele alan felsefe kolu, güzel duyu, bedii.  

Güzellik, (Fr. beauté ),
Görme ve işitme duyuları aracılığıyla, hoşumuza giden ve bizde hayranlık duygusu uyandıran biçim ve ölçülerin oluşturduğu uyumlu bütün. 
Güzellik kavramına duyusal açıdan bakıldığı zaman, mutlak ve öz olarak düşünceler özleminde, Tanrı katındadır. O güzellik her zaman ve her yerde geçerli olan mutlak güzelliklerdir. Zaman ve mekan dışındadır.
Güzellik duygusu ile ilgili olan.  
Güzellik duygusuna uygun olan.  


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ