Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ. ..

Antikite,
Fr. antiquite,
Lat. antiquite,
Eski olma durumu.
Eskilik.  
İlk Çağ.
Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ.
En eski zamanlardan başlayarak Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküş yılı olan miladi 476'ya kadar süren çağ.
Batılılar, diğer kavimleri hesaba katmayıp özellikle Yunan ve Roma medeniyetini kastederek antikiteyi tanımlamışlar. Ancak eski çağda mevcut olan bütün kavimlerin medeniyeti bu tabirin içine girer.
Eski çağlardan kalan mimari eserler ve heykel, madalyon vb. çeşitli eşya.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ