Eski dilde, iyice, etraflıca düşünme ...

Teemmül,
Arapça, (ﺗﺄﻣّﻞ) 
Arapça, emel ümit etmek anlamındaki emel kelimesinden türetilmiş.
İyice, etraflıca düşünmek. 
Derin derin düşünmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ