Eski dilde, iyice, etraflıca düşünme ...

Teemmül,
Arapça, (ﺗﺄﻣّﻞ) 
Arapça, emel ümit etmek anlamındaki emel kelimesinden türetilmiş.
İyice, etraflıca düşünmek. 
Derin derin düşünmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ