Soysuzlaşma ...

Bozunum,
Yozlaşma.
Dejenerasyon,
İngilizce: degeneration,
Fransızca: degeneration, 
Almanca: Entartung, 
Latin: degenerare 
Soysuzlaşma,
Geri evrim,
Eski dilde, Tereddi.
Arapça tereddi, (ﺗﺮﺩّﻯ), aşağı düşmek anlamından Soysuzlaşma, yozlaşma olarak gelmiştir.

Bir canlı ya da örgenin gelişiminin, herhangi bir anlamda iyiden kötüye doğru gitmesi. 
Bir türün, daha az yetkin bir duruma gelmeye, bozulmaya, dağılmaya yol açacak biçimde değişmesi. 
Yaşama biçimi ve görevlerinde gerileme ve yozlaşma. 
Doğal gelişme yeteneğinin yitirilmesi. 
Bir organizma ya da bir organın, soyun doğal gelişmesini durduracak biçimde bozulması.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ