Kötülüğe yönelme ...

Avl,
Eski dilde avl, عول
Kötülüğe yönelme.
Arapça, şer (شر ) kötülük.

Avl kelimesinin diğer anlamları;
Feryat anlamında eski sözcük.
Feryat, sıkıntı sebebi. 
Acınma.  
İslam miras hukukunda belirli hisse sahiplerinin mirastan alacakları payların toplamının ortak paydadan fazla olma hali.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ