Hasta bakılan yer...

Klinik,
Yunanca, klinik.
Fransızca clinique,
Hastanın bakıldığı, muayene edildiği yer
Hasta bakılan ve tedavi edilen yer.
Ders gösterilen hastahane koğuşu
Hekim olacak öğrencilerin hasta başında uygulamalı olarak ders gördükleri hasta koğuşu.  
Vücut muayenesinde görülen (hastalık belirtisi)
Revir,
Hasta bakılan yer.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ