Başkasının yönetimi altında bulunan kişi...

Raiye,
Başkasının yönetimi altında bulunan kişi.
Eski dilde raiye, pastoral demektir.

Arapça, Raiye ( ﺭﻋﻴّﻪ– ﺭﻋﻴّﺖ), otlatmak, yönetmek, gözetmek anlamındaki, ray, riaye kelimesinden türetilmiştir.
Raiyye,
Raiyyet,
Bir hükümdarın yönetimi altında olan, vergi veren ve devlet tarafından korunan halk.
Otlatılan hayvan sürüsü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ