Afrika'ya özgü hümanist bir felsefe...

Ubuntu,
Afrika'ya özgü hümanist bir felsefe.
Ubuntu, Afrika hümanizmi.
Ubuntu felsefesi; Ben, ben olduğum için sen, sensin.
Güney Afrika’daki Bantu dilinden gelmektedir. Kavram olarak ubuntu sözcüğü insanlık bağı anlamındadır. 

1984 Nobel Barış Ödülü sahibi Güney Afrikalı teolog Desmont Tutu, Ubuntu felsefesini şöyle açıklıyor; 
Ubuntu’ya inanan bir insan diğerlerine açıktır. Başkaları iyi ve yetenekli olduğunda kendini tehdit altında hissetmez. Daha büyük bir bütünün parçası olduğunu bilmekten gelen bir özgüveni vardır. Diğerleri zulme uğradığında kendini de ezilmiş hisseder.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ