Volatil, Uçucu Kolaylıkla buharlaşabilen ...

Volatil,
İng. Volatile.
Fr. Voleur,
Uçucu.
Uçuşkanlık, buharlaşma.
Kolaylıkla buharlaşabilen.
Düşük oda sıcaklığında kolaylıkla buharlaşabilen. 
Fransızca voleur, kelimesi hırsız anlamını da taşımaktadır.
Volatilite, finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir dönem içerisinde fiyatında yaşanan hareketliliğin veya oynaklığın bir ölçüsüdür. Ürün fiyatındaki standart sapma oranı ile ölçülür. Standart sapmanın büyük olduğu durumda ürün volatil'dir. Bu durumda ürünün fiyatı büyük oranlarda değişiklik gösterir. Genellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde volatilite yüksek olur. Standart sapmanın küçük veya stabil olduğu durumlarda volatile’den pek bahsedilmez. Bu durumlar ekonomide o dönemde bir dengenin olduğunun ve bir belirsizliğin olmadığının göstergesidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ