Bir sözcük ya da sözcük grubu kodlanırken kullanılan alfabe ...
Fonotik,
Fonotik Alfabe.
Phonetic Alphabet, 
Bir sözcük ya da sözcük grubu kodlanırken kullanılan abecedir.
Fonetik abece, bir sözcük ya da sözcük grubu kodlanırken kullanılan abecedir.
Sözcüğü oluşturan harfler göz önünde bulundurularak daha önceden belirlenmiş sözcükler kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ