Üzeri sarmal süsler ve çiçek motifleriyle bezenmiş cam ürünü...

Çeşmibülbül,
Çeşmi Bülbül,
Çeşm-i bülbül,
(Bülbülün gözü),
Üzeri sarmal süsler ve çiçek motifleriyle bezenmiş cam ürünü.
Camdan yapılmış, üzeri sarmal süsler ve çiçek örgeleri ile bezenmiş bir çeşit sürahi. 
Bülbülün gözü anlamındadır.


Çeşmi bülbül, 18. yüzyılın sonunda III. Selim'in Mevlevi dervişi Mehmet Dede'yi cam tekniklerini öğrenmek için Venedik'e göndermesi sonucunda ortaya çıkmış bir cam işleme sanatıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ