Eskiden kullanılan bir kağıt türü ...

Haşebi,
Arapça, (ﺧﺸﺒﻰ)
Eskimiş, haşebi.
Ağaçsı. 
Eskiden kullanılan bir kağıt türü.
Eskiden odundan yapılan en adi cins kağıt.
Ağaç liflerinden yapılan yazı kağıtlarına verilen genel ad.
Arapça odun anlamındaki haşeb kelimesinden türetilmiş.
Odunla ilgili, odun cinsinden. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ