Elle ya da sözle sataşma, sarkıntılık. ..

Tasallut,
Astumak ,
Sataşmak,
Tebelleş,
Dertakıl,
Musallat olma, sataşma.
Tebelleş olmak.

Arapça, tasalluṭ, 
(ﺗﺴﻠّﻂ).
Eski dilde, Musallat olma, saldırma.
Eskimiş Sarkıntılık.
Arapça, sulṭa, hükmetme, tahakküm anlamınıdan türetilmiş. 
Rahat vermeyecek, bıktıracak, sıkıntı verecek şekilde üstüne düşme, sataşma, musallat olma. Saldırma ve özellikle namusuna tecavüz etme.

Musallat olmak. 
Birini rahatsız etmek.  Tahakkümane hareket etmek.
Sataşma.
Musallat olma. 
Başa bela olma.
Elle ya da sözle sataşma, sarkıntılık.
Rahatsız edici davranışlarda bulunarak kavga aramak, kavga çıkarmaya çalışmak, musallat olmak.
Özellikle kadınlara sarkıntılık etmek.
Genellikle kadınlara sataşma, laf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ