Doğru, gerçek ...

Sahih,
Doğru,
Gerçek.
Arapça, sahih, (ﺻﺤﻴﺢ)
Arapça, sıhhat, sağlıklı olmak, gerçek olmak. 
Yalan veya hayal ürünü olmayan, gerçek, doğru.
Asıl, öz, hakiki,
Tam, kusursuz, halis
Hastalığı veya sakatlığı bulunmayan, sağlam, sağlıklı, sıhhatli.
Gerçekten, hakikaten, Sahi.
Gerek söz bakımından ve gerek manaca noksanları bulunmayan ifade. 

Hemzeden,
Bahil kişi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ