Büyüme hızının düştüğü, işsizliğin ve fiyatların arttığı bir ülkenin içinde bulunduğu durum ...

Stagflasyon,
Frn. Stagnation, stagflation
İng. Stagflation
Durgun şişkinlik.
Slumpflasyon.
Ekonomide durgunlukla enflasyonun bir arada yaşanması durumu. Stagflasyon, resesyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü durumdur.
Ekonomide durgunluk ortamında yaşanan enflasyon, diğer bir deyişle işsizlikle enflasyonun birlikte yükselmesi.

Stagflasyon, fransızca durgunluk anlamına gelen stagnation ile şişkinlik anlamına gelen inflation sözcüklerinden oluşturulmuştur. Stagflasyonda ekonomideki işsizlik oranı artarken fiyatlar da hızla yükselmektedir. Klasik İktisat teorisinde, enflasyon ve işsizlik oranı arasında ters orantı vardır. Paradoksal bir durum olarak biri düşerken diğeri yükselir.
Ancak stagflasyon ortamında her ikisi de yükselmektedir.
Büyüme hızının düştüğü, işsizliğin ve fiyatların arttığı bir ülkenin içinde bulunduğu durum.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ