Beğenmemek, istememek, nefret etmek...

İrdemek,
(irtemek)
Beğenmemek, istememek, nefret etmek.
Araştırmak, teftiş etmek, tetkik etmek, tecessüs etmek.
Çekememek. 
Hırpalamak, zedelemek. 
Beğenmemek, istememek, nefret etmek.  irdemek 
Azarlamak. 
Kıskanmak. 
Araştırmak. 
Kusur bulmak, aşağılamak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ