Bahçe ya da açık ağıl çevresine yapılan çit...

Barı,
Halk dilinde, Çit.
Bahçe ve ağıl çevresine dikilen çit.
Bahçe ya da açık ağıl çevresine yapılan çit.
Bahçe duvarı, çit, avlu duvarları üzerine konulan çalı çırpı, harçsız yapılan duvar, tarla sınırı, tarlaların alt yanına çekilen taş set, siper.
Davar sağılan yer, ağıl.
Köy evlerinde bulunan ocak bacası.

Diger anlamları;
Bağ çubuğu.
Yokuş.
Yük.
Bari, keşke, hiç olmazsa, öyle ise. 
Pirinç tarlarındaki parsel.
Barı, Farsça, Baru, Etrafı surlarla çevrilmiş yer.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ