Müslümanlıkta dinsel yasa ve kurallar. ..

Şeriat,
Arapça şeriat, (ﺷﺮﻳﻌﺖ).
Kuran'daki ayetlere, Hz. Muhammed'in sözlerine dayanan İslam kanunu, İslam hukuku. 
Müslümanlıkta dinsel yasa ve kurallar.
Arapça, şer, yol açmak, kanun koymak anlamında olup buradan şerіat kelimesi türetilöiş.
Açık, doğru ve düz yol.
Herkesin uyması için konan her çeşit kural, kanun, yasa, düzen ve nizam.
Allah’ın kulları için peygamberleri vasıtasıyle koymuş olduğu iman, ahlak, ibadet ve hukukla ilgili kural.
 
Şeriatçı,
Şeriat kanunlarının uygulanmasını isteyen kimse.
Dinin zahir hükümlerinde, amel ve itikada ait hususlarda çok titiz davranan (kimse veya topluluk).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ