Haz ve yarar ilkesine dayalı tinsel dinginliği amaçlayan etik kuramıyla tanınan eski Yunanlı filozof ...

Epikuros,
Atinalı bir ailenin oğlu olarak Samos Adasında dünyaya geldi. Epikuros felsefe eğitimine 14 yaşında başladı. Ilk öğretmeninin Platoncu düşünür Samoslu Pamphilos olduğu söylenir. Epikuros’un, doğa olaylarını açıklamaktan çok, etik amaçlara yönelen felsefi bir sisteme temel olarak kullandığı atom kuramının kaynağı da bu eğitim olabilir. Epikuros I8 yaşında, Atina yurttaşlığı için gerekli olan iki yıllık askerlik eğitimini tamamlamak üzere Atina’ya gitti. 


Lamia Savaşı’nın sonunda Makedonyalıların Samos Adasını Atinalılar' dan alması üzerine Kolophan’a sürgüne gönderilen ailesinin yanına gitti. Epikuros İÖ 311/310-307/306 arasında önce Mytilene’de (Midilli), sonra da Lampsakos’ ta (Lapseki) kendi açtığı okullarda öğretmenlik yapmıştır. Epikuros İÖ 306’da Atina’ya geldi. Bir ev satın aldı ve bahçesinde, daha sonra Ho Kepos (Bahçe) adını alan okulu kurdu. O dönemde ayakta kalmak isteyen her okulun Atina kentine yerleşerek, doğrudan Akademia ve Lykeieon ile yarışması gerekiyordu.

Epikurosçu atom ve boşluk öğretisi, bütünüyle Demokritos’un öğretisinden kaynaklanır. Buna göre evren, nesnelerden ve bunların içinde hareket ettikleri boşluktan oluşur. Nesneler ya bileşik yapılardır ya da daha büyük nesnelerin bileşiminde bulunan öğelerdir. Bu öğeler bölünemez (atomon) ve değişemez, Atomların sayısı ve boşluğun kapladığı yer gibi evrenin kendisi de sonsuzdur. Atomların boyutları değişik olabilir; ama hiçbiri gözle görülecek kadar büyük olamaz. Tıpkı düşünce gibi, sürekli ve hepsi aynı hızla hareket eder. İçsel bir sapma atomların çarpışmasına yol açar. 

Epikuros’un yazıları açık seçik, ama sistemsizdir. Epikuros’un felsefesiyle ilgili bir başka ana kaynak, Herculaneum’da 1752-54 arasında yapılan kazılarda Papiri Evi’nden çıkan papirüslerdir. Bunlar arasında, Epikuros’un aslı 37 kitaptan oluşarı Peri physeos’tan (Doğa Üzerine) bazı bölümlerin yanı sıra, arkadaşlarıyla yazışmaları da bulunmaktadır .

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ