Gerçekte öyle olmadığı halde, öyle olduğu varsayılan ...

İtibari,
Arapça itibari, اعتباری
Fiktif,
Fransızca fictif.
Saymaca,
Nazari,
Var sayılan.
Göz kararı.

Gerçekte öyle olmadığı halde, öyle olduğu varsayılan.
Gerçekten öyle olmadığı halde öyle sayılan, saymaca, fiktif.
Gerçekten öyle olmadığı halde öyle sanılan ve insanlar tarafından öyle kabul görmüş olan, göreceli.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ