Bir gösteri ya da toplantı binasındaki dinlenme yeri ...

Fuaye,
Fransızca; Foyer,
Latince, Foyer,
Almanca: Wandelgang,
Dinlenmelik.
Tiyatroda, perde aralarında dinlenme yeri.
Bir gösteri ya da toplantı binasındaki dinlenme yeri.
Sinema, tiyatro ve toplantılarda temsil veya toplantı arasında çıkılan dinlenme yeri
Bir gösteri veya toplantı binasında, temsil veya toplantı aralarında kullanılan dinlenme yeri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ