Eski dilde, Ölmüş, ölü kimse. ..

Müteveffa,
Arapça muteveffa, (ﻣﺘﻮﻓّﻰ)
Arapça, teveffі, ruhunu kabzetmek anlamından türetilmiştir.
Ruhu kabzedilmiş, vefat etmiş olan, ölen, ölmüş (kimse), ölü.
Müslüman olmayan kimseleri ölümünden sonra anarken kullanılan saygı sözü.
Eski dilde, Ölmüş, ölü kimse.  


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ