Sümer mitolojisinde keçi ayaklı tanrı ...

Darak,
Sümer mitolojisinde keçi ayaklı tanrı.
Keçi ayaklı orman tanrısının adı olup Yunan karşılığı Pan'ın atası olabilir. 
Dingir Sümer dilinde Tanrı anlamına gelen kelime aynı zamanda Sümer panteonunun en önemli tanrısı olan An'ı nitelemektedir. Çivi yazısı formunda tespit edilmiştir. An, Sümer gök tanrısıdır. Cennetin tanrısı olup daha sonraları Anu olarak anılır.

Sümer savaş tanrısı, Ninurta.  
Sümer tanrıçası İnanna (Aşk ve Savaş tanrıçası).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ