Büyük camilerde, son cemaat yerinin camiye bitişik duvarında yer alan balkon biçimindeki küçük çıkma ...

Mükebbire,
Mizene,
Bazı camilerde revakların arkasındaki duvarın üstünde, dışarıya çıkma olarak yapılmış, balkon gibi küçük kısımlara verilen isimdir. 
Buna mizene de denir.
Büyük camilerde, son cemaat yerinin camiye bitişik duvarında yer alan balkon biçimindeki küçük çıkma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ