"Zaman, an" anlamında eski bir sözcük ...

Eyn,
Avan,
Hengam,
Dem,
Zaman, an anlamında eski bir sözcük.
İngilizce: time, 
Fransızca: temps, 
Almanca: Zeit
Yun. khronos, 
Latin: tempus
Arapça, avan, [ اوان ] zaman. 
Arapça, hin [ حين ] zaman, vakit, esna.

Zaman, Çağ, mevsim.
Vakit.
Dönem, devir.

Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. (İngilizce: era, Fransızca: ére, Almanca: Ara)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ