Özellikle din bilgisinde derinleşmiş olan ...

Rasih,
Rasih, arapça eski bir kelimedir.
Arapça, rasih, (ﺭﺍﺳﺦ) 
Rapça, sabit ve sağlam olmak anlamındaki rusuh kelimesinden türetilmiş. 
Sağlam, kuvvetli, metin, muhkem
İlim ve fende, özellikle din ilimlerinde çok geniş ve sağlam bilgisi olan, otorite sayılan (kimse).

Rasiha,
Arapça rasiha, (ﺭﺍﺳﺨﻪ).
Rasih kelimesinin kadını ifade eden, aynı manadaki müennes şeklidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ