Müzekker, Eski dilde eril ...

Müzekker, 
Eril.
Araoça, müzekker, (ﻣﺬﻛّﺮ) 
Arapça, erkek kılmak, müzekker yapmak anlamındaki tezkіr kelimesinden türetilmiş. 
Arapça ve Fransızca gibi, kelimeleri dişi veya erkek olarak kabul edilen dillerde erkek cinsten sayılan (kelime), eril.
İng. male.
İng. female.

Karşıtı, Müennes, dişil.
Arapça dişil.
Arapça muenness, Dişil.
Arapça müennes, (ﻣﻮﺌﻧّﺚ) 
Fr. Féminin,
İng. Feminine,
Dişi, Feminist.
Kelimeleri dişi yahut erkek olarak ayıran Arapça, Fransızca gibi dillerde olduğu gibi, dişi cinsten sayılan (kelime), dişil. 


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ