Görelilik ...

İzafiyet,
Eski dilde, izafiyet, 
Arapça iżafiyyet, (ﺍﺿﺎﻓﻴّﺖ) 
Arapça, izafі, göreli, rölatif
Tasavvur edilebilme durumu, bağıntılılık, görelilik, rölativite.
Nisbilik.
Türkmence, otnositellik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ