Duyu ve istençten ayrı olarak düşünülen bilme yetisi ...

Entelekt,
Duyu ve istençten ayrı olarak düşünülen bilme yetisi.
Anlama gücü.

Entelekt.
Fransızca, intellect.
İngilizce, intellect,
Latince, intellect.
Anlık.
Zihin, 
İdrak, 
Müdrike, 
Fahime.

Entellektüel,
Fr. intellectuel ,
Tahsil, bilgi, görgü sahibi olan, fikri meselelerle uğraşan kültürlü kimse, aydın, münevver.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ