Duyularla algılanabilen her şey, olgu, olay, hadise ...

Fenomen,
Fransızca, phenomene.
İngilizce, phenomenon
Alm. Erscheinung, Phanomen.
Yunanca, phenomene.
Önemli tarihsel olgu. 
Duyularla algılanabilen her şey.  
Belli bir hastalığı veya patolojik durumu gösteren belirti.
Olay,
Hadise,
Olay, olgu.
Görüngü.
Zahiri.
Şuur karşısında belirdiği, idrak ve imkan sınırlarının içine girdiği kadarıyle varlık, görüngü, olay, hadise.

Fenomen kelimesinin karşıtı, Numen'dir. 
Numen, Nesnenin kendisidir. Görüngü karşıtı demektir.
Fenomenizm,
Fr. phenomenisme.
Gerçeğin sadece fenomenlerde aranması gerektiğini, bunun dışında ayrıca varlık alanı bulunmadığını savunan görüş, görüngücülük, olaycılık, hadisiye, zahiriye. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ