Eski dilde yıldırı, dehşete düşürme, terör ...

Tedhiş,
Yıldırı,
Yıldırma.
Terör.
Dehşet verme, korku verme, 
Ürkütme, yıldırma, terör.
Eskimiş, Arapça, Tedhiş,
Osmanlıca, Tedhiş. 
Arapça Tedhiş, Tedhiş, (ﺗﺪﻫﻴﺶ)
Arapça dehşete düşürmek anlamındaki dehş kelimesinden türetilmiş. 
Dehşet verme, korku verme, ürkütme, yıldırma, terör.
Tuttuğu siyasi davayı kabul ettirmek için karşı tarafa dehşet salacak, korku verecek davranışlarda bulunan kimse, terörist'e de tedhişci denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ